قفل نرم افزاری


منشورسيمين پس از سال ها تجربه موفق در توليد قفل هاي سخت افزاري Usb و Parallel، اقدام به توليد قفل نرم افزاري و قفل سي دي نموده است.
قفل نرم افزاري برای ايجاد امنيت بر روی فايل های اجرايي طراحی گرديده است و برنامه نويسان در صورت دسترسی به Source نرم افزار، به راحتی مي توانند با استفاده از روش های تعبيه شده در اين قفل از فايل اجرايی خود محافظت به عمل آورده و از کپی غير قانونی نرم افزار هايشان جلوگيری نمايند.
البته بايد در نظر داشت که قفل نرم افزاری نسبت به قفل های سخت افزاری از امنيت کمتری برخوردار هستند اما به طور کلی با استفاده از راهکارهای امنيتی که توسط اين شرکت ارائه می شود، مي توان قفل نسبتا خوبی را روی نرم افزارها پياده سازی نمود.

اجزای مختلف قفل نرم افزاری Pedjvak

به طور کلی قفل نرم افزاری Pedjvak از سه قسمت اصلی تشکيل شده است :
 • نرم فزار Pedjvak :
   توسط اين ابزار مي توان قفل نرم افزاری را مديريت نمود. اين نرم افزار از 4 قسمت اصلی تشکيل شده است که شامل معرفی محصولات، ايجاد Serial Number ها، ايجاد فايل License و فعال سازی نرم افزار مي باشد.
 • SLVak ActiveX :
   با استفاده از اين شی مي توان از داخل Source نرم افزار به خاصيت ها و متدهايی که برای چک قفل نرم افزاری نياز است، دسترسی داشت.
 • نرم افزار Tiny Protect :
   براي جلوگيري از ديباگ شدن فايل هاي اجرايي بکار می رود.